Bygningsanlæg fra Den Kolde Krig

Bunkere, depoter, kaserner, beskyttelsesrum; Danmark oplevede under Den Kolde Krig et sandt offentligt byggeboom for at forberede landet på en omfattende krig. Der blev på denne måde opført i 1000 vis af bygninger og infrastrukturanlæg, som dels skulle sætte forsvaret i stand til at imødegå en militær trussel og dels skulle beskytte civilbefolkningen mod følgerne af en krig.

Mange af disse anlæg er ved at forsvinde, da der ikke længere er brug for dem, det er derfor nødvendigt at få dem registreret og dokumenteret inden de forsvinder.

Nyheder

Foto: © Thomas Tram Pedersen, SFHM

Minedepotet Bøstrup


Projektgruppen har været i felten for at registrere og dokumentere nogle interessante bygninger i Minedepotet Bøstrup ved Slagelse. Der var dog problemer med registreringen af GPS-punkter pga. de mange træer og stedets beliggenhed.

Foto: © Thomas Tram Pedersen, SFHM

Konference

National konference på Statens Forsvarshistoriske Museum i maj 2008 om bevaring og formidling af Den Kolde Krigs fysiske kulturspor. Se indlæg fra konferencen