Krig i det 20. århundrede

Så længe der har eksisteret mennesker, har der været konflikter, som har udmøntet sig i egentlige slag, men krig, som vi kender det i dag, er et forholdsvis nyt fænomen. I takt med den tekniske udvikling er både våben og krige blevet mere avanceret. I løbet af det 20. årh. er de væbnede konflikter blevet stadig farligere, da flere krigsførende er blevet dræbt og samtidig ses et stadigt større antal civile tab. Som afslutning på 2. Verdenskrig bragte USA de første atombomber til sprængning over Japan og verden forandrede sig for altid, idet der konstant er en fare for en potentiel atomkrig.

Kilde: http://www.russiankafe.com/2007/03/27/found-footage-somewhere-in-the-ussr/
Missilopstilling et sted i Sovjetunionen. Foto fra 1970

Hvad er krig?

Krig er udtryk for en væbnet konflikt mellem parter. Formålet kan være alt fra udvidelse af territorium eller generobring af tabt land til overvindelse af modstandere for at sikre sit eget samfund. Erhvervelse eller hævdelse af råstofkilder samt afsætningsmarkeder for egne varer kan også være en anledning og endelig kan der opstå væbnede sammenstød, hvis der er tale om tilintetgørelse af en statsform, en religion eller en af parternes politiske frihed og selvstændighed.

At grupper af mennesker har udøvet vold mod andre grupper for bevidst at påføre dem skade, er ikke et nyt fænomen. Den ældste form for konflikt kan være symbolsk eller rituel krig, hvor grupperne demonstrerer deres magt. Således skal baggrunden for krig findes i en ældgammel menneskelig egenskab styret af stolthed og instinkter. I takt med den teknologiske udvikling er både våben og krige blevet mere avancerede og det er derfor nødvendigt at kontrollere fænomenet, så der ikke skal bruges vold, når parternes anliggender skal afgøres.

Næste afsnit: Moderne krig