Om projektet

Statens Forsvarshistoriske Museum har i 2007 indledt en registrering og kortlægning af de ca. 12.000 lokaliteter, som udgjorde Danmarks sikkerhedspolitiske bygninger og anlæg under Den Kolde Krig. Anlæggene havde vidt forskellige funktioner og fordeler sig derfor på en lang række forskellige typer, der er placeret overalt i landet.

Foto: © Thomas Tram Pedersen, SFHM
Bunker 15 fra Minedepot Bøstrup

Der er foretaget en kortlægning af samtlige militære og civile anlæg samt civilbeskyttelsesanlæg, som var i anvendelse i perioden efter 1945. Efterfølgende er anlæggene dokumenteret i form af en gennemfotografering, som er suppleret med indsamling af tegnings- og kortmaterialer. Derefter er der foretaget en beskrivelse af de enkelte anlægstyper. Se mere under Anlægs- og bygningstyper.

Det indsamlede materiale er gjort tilgængeligt via internettet og dermed er der stillet en ressource til rådighed for videre studier og bevaringsopgaver. Den digitale tilgængeliggørelse har en primært geografisk tilgang og vil blandt andet tage udgangspunkt i Tøjhusmuseets taksonomi/ kategorisering for det militærhistoriske område.

Materialets digitalisering i kataloget bevirker, at man kan indhente oplysninger om de enkelte anlæg via geografisk og topografisk søgning eller ved søgning på anlægstype. Se mere om søgekriterier under Katalogsøgning