Konference

Indlæg fra konferencen i maj 2008
Det vil senere være muligt at down-loade indlæggene som pdf-filer

Download præsentation som PDF

Museumsinspektør Thomas Pedersen, Statens Forsvarshistoriske Museum

Introduktion til temaet.

Download præsentation som PDF

Kontorchef Ole Winther, Kulturarvsstyrelsen

Den Kolde Krig som et ressourceområde indenfor kulturarven.

Download præsentation som PDF

Kommandørkaptajn Bjørn Pedersen, Statens Forsvarshistoriske Museum

Status for forsvarets bygninger.

Download præsentation som PDF

Kontorchef Karen Bach Jensen, Beredskabsstyrelsen

Status for civile bygningsanlæg.

Download præsentation som PDF

Kulturminister Brian Mikkelsen

Den Kolde Krig for alle....

Download præsentation som PDF

Projektleder Anders Berthelsen, Stevns Fort

Bevaring og formidling af Stevns Fort.

Download præsentation som PDF

Museumsleder Ole Grøn, Langelands Museum

Bevaring og formidling af Langelands Fort.

Download præsentation som PDF

1. Intendent Thomas Roth, Statens Försvarshistoriska Museer, Stockholm

Svenske erfaringer i arbejdet med den Kolde Krig

Download præsentation som PDF

Arkitekt Roberta Havran, Forsvarsbygg, Oslo

Norske erfaringer i arbejdet med den Kolde Krig.

Download præsentation som PDF

Museumsinspektør Thomas Pedersen, Statens Forsvarshistoriske Museum

Sammenfatning og oplæg til samarbejdsformer med afsluttende diskussion.