Anlægs- og bygningstyper

Statens Forsvarshistoriske Museum har foretaget en kortlægning af samtlige militære og civile anlæg, som i perioden efter 1945 har været anvendt i forbindelse med Den Kolde Krig.

Ved militære anlæg forstås alle faste bygninger og anlæg samt alle permanente feltanlæg, som har været anvendt til deciderede militære formål i Danmark af danske eller udenlandske militære myndigheder.

Civile anlæg omfatter anlæg, som er forudbestemt til militære funktioner, anlæg i forbindelse med det civile beredskab samt anlæg anvendt i forbindelse med internationale operationer.

Foto: © Svend E. Albrethsen
Radar på Anholt

Anlæggene kan inddeles i følgende kategorier:

Kommando og Føringsanlæg
Kommandobunkere og kontrolcentraler samt administrative bygninger

Overvågnings- og kommunikationsanlæg
Radarer, lytte- og udkigsposter, radio, tele m.v.

Kampanlæg
Forter, forberedte kampstillinger, missilanlæg, kanonanlæg, spærringer

Baser
Flåde- og flyvestationer

Uddannelsesanlæg
Skoler, kaserner, øvelsespladser m.v.

Depoter og garager
Både civile og militære, herunder mobilisering

Værksteder og produktionsanlæg
Både civile og militære

Transportanlæg
Veje, jernbaner, broer, havne, læsse- og lodseanlæg, opmarch

Infrastruktursystemer
Rørledninger, kabelforbindelser, relæstationer m.v.

Beskyttelsesanlæg
Beskyttelses- og tilflugtsrum af alle slags

Forsyningsanlæg
El, vand, fødevarer, hospitaler

Alternativanlæg
Nødanlæg til evakuering, nødhospitaler m.v.

Civile beredskabsanlæg
Brand, politi og CF (Civil Forsvar)